bd architecten

Johan Meijer

Adviseur I Architect

+31 (0)26 760 01 06

"Ons team is meer dan de som van individuele spelers"

In 1981 ben ik bij B&D architekten in loondienst gekomen als architect/projectleider op het LUMC project: een zeer omvangrijk en langlopend project. Het was een mooie kans in die crisisjaren in de bouw, en zowel de functie als het bureau pasten mij prima. In de loop van de tijd ben ik bij allerlei projecten betrokken geweest en groeide ik door naar de positie van mede-eigenaar. Ik ben trots op de vele belangrijke werken welke ons bureau heeft uitgevoerd door heel Nederland, waaronder gemeentehuizen, bedrijfs- en kantoorgebouwen, woningen en centrumplannen. Projecten welke mij na aan het hart liggen, zijn Poppodium P3, het gemeentehuis van Veere en het Zorg en Zekerheid kantoor in Leiden. Teamwork is voor ons bureau heel belangrijk. Wij hebben ons nooit als hotshots opgesteld; we werken in ieder traject vanzelfsprekend samen met álle betrokken partijen. En een ontwerp mag dan wel voelen als ‘mijn’ gebouw, maar gebruikers moeten er gelukkig in worden en trots op zijn. Dát is belangrijk. Verder staan we bekend om onze bouwkundige kwaliteiten, met uitwerking tot in de details. Ook het feit dat we binnen budget en volgens planning werken hebben we hoog in het vaandel. Ontwerpen is mijn passie en staat op nummer één. Maar ook hóe je iets maakt, dat vind ik net zo interessant. Mensen daarbij aanspreken op hun vakmanschap is de uitdaging. In mijn rol als architect/adviseur ben ik actief en gedreven betrokken. Het ontwerpvak, waar mijn hart ligt, krijgt nu de volle aandacht. Daarnaast ben ik klankbord en inspirator voor de collega’s; we kennen elkaar door en door en hebben aan een half woord voldoende. 

Details

De Beemster: uit in eigen tuin
Wroeten, snoeien, telen en oogsten
Meer van plaatjes dan van letters
Rosé en wit in de lente/zomer
Arcadia (tv-serie)
Wandelen
Paul van Vliet
Lasagne 
Ons team is meer dan de som van individuele spelers
Scandinavië, Japan en Nieuw-Zeeland
Guilty pleasures; die hou ik graag guilty
Warm geel en blauwtinten

Professionele teamspelers

Ontmoet Chris, PeterAlex en Johan

bd architecten